Først vil jeg rette en stor takk til Eivind Mauland, styremedlem i Motvind Norge, som på folkemøtet den 10. desember i Kvinesdal kom med svært saklig, informativ og kunnskapsrik informasjon om vindmøller, saksbehandling og lover og rettigheter i den forbindelse.

På bakgrunn av den informasjonen vi i lengre tid har kunnet lese i aviser og sosiale medier angående vindmøller, klima, miljø og økonomi har jeg et spørsmål til kommunestyrerepresentantene i Kvinesdal: Kan noen gi meg ett godt argument som kan rettferdiggjøre å ødelegge enorme områder med uberørt natur for å sette opp vindmøller på Buheii og Kvinesheia?

Her kan det være på sin plass å minne om fjellvettregel nr 8: Vend i tide, det er ingen skam å snu.

Jeg tillater meg også å sitere friluftsmannen Ingvar Vik: « Det er et fattig samfunn som kan ødelegge det vi har igjen av fri, vill og levende natur. Det er et samfunn som ikke skjønner hvilke verdier det representerer. Vi er nødt til å ha respekt for det som er større, mer varig og betydningsfullt enn oss selv».