Infomøte om vindmøller

Artikkelen er over 1 år gammel

Norsk Vind Energi innbyr onsdag til informasjonsmøte om den planlagte Skorveheia Vindpark i Flekkefjord.

DEL

Møtet er onsdag på Kvanvik, opplyser prosjektleder i Norsk Vind Energi John

- Hvem er det dere henvender dere til?

- Alle som måtte ønske å få informasjon om prosjektet, kanskje mest de som blir direkte berørt. Naboer, folk som får visuelle belastninger. Hele Flekkefjords befolkning er i utgangspunktet invitert, og det er åpent for alle.

- Har dere sett bilder som motstanderne mot vindmøller har laget av Skorveheia? Hvordan stiller dere dere til motstandernes reaksjon i forkant?

- Jeg har sett et bilde som har vært publisert i avisen. Det virker som om det er gjort et relativt godt og faglig arbeid, men det er noen viktige ting som ikke stemmer. Det kommer vi til å gå nærmere inn på i informasjonsmøtet. Vi opplever at det har blitt et betydelig engasjement rundt prosjektet. Vi synes det er viktig at det blir en nyansert debatt. Det er viktig for oss å kunne diskutere disse tingene på et faglig korrekt grunnlag. Det har vært sagt mye om støyvirkninger. Det er motsatt av slik det hevdes - store møller reduserer kraftig støyen sammenlignet med mindre møller. Moderne vindturbiner er blitt mer støysvake og støyer mindre. Vi bygger dessuten færre møller enn opprinnelig tenkt, det gir også færre støykilder. Vi er pålagt å forholde oss til støyretningslinjen som ligger i rammeverket en behandler støy etter.

- Hvordan er dimensjonene her, hvor store blir møllene?

- De blir mellom 180 og 200 meter, med navhøyde på cidrka 105 til 120 meter. Det er snakk om syv til åtte møller.

- Hva skal dere ta opp på møtet?

- Vi stiller med ulike ressurser fra vår side. Det blir ingen plenumsdebatt, men vi stiller oss litt til disposisjon for folk så de kan treffe oss og stille spørsmål. Det er en stasjonsbasert løsning der folk kan bevege seg mellom stasjoner med ulike tema. En stasjon er for eksempel om nettløsninger, en om støy, en om ringvirkninger generelt og en om utbygging av veier.

I siste liten

Vindmøllemotstander Jostein Emil Urstad mener Norsk Vind kommer på banen i tolvte time.

- Det er merkelig at Norsk Vind først nå kommer på banen med å visualisere monsterturbinene, sier Jostein Emil Urstad.

- Nå håper jeg de vil vise Flekkefjords befolkning realiteten med monsterturbinene sett fra alle sider. Jeg vil utfordre dem til å lage et webbasert visualiseringssystem der folk kan gå inn og se hvordan møllene kommer til å se ut fra egen hage og eget sted. Norsk Vind Energi bør basere seg på et worse case scenarie. I grunneieravtalen har Norsk Vind Energi avtalt at de fritt kan bestemme møllenes høyde og plassering i siste fase.

«Har forståelse for frykten»

Stor protest mot monstermøller

– Det er lov å ha andre meninger

Lager protestmarsj mot «monster-møller»

Søker om større møller

Artikkeltags