Gå til sidens hovedinnhold

Viser kinofilm om demens

Filmen «Vær her» vises i Spira kino onsdag og fredag.

«Vær her» er en film som på en respektfull måte er laget av regissør Ragnhild Nøst Bergem, om et sårt tema, demenssykdom. Den hadde verdenspremiere på Tromsø Internasjonale Filmfestival i 2020.

Onsdag 24. november og fredag 26. november settes filmen opp på Spira kino i Flekkefjord kultursenter.

– Vi har jobbet litt for å sette fokus på demens. Vi inviterer alle, både den som er syk og pårørende og andre som ønsker å lære mer om dette. Det er en krevende pårørenderolle å ha. Demens har et langt forløp. Det er en stor belastning for de pårørende. Jo mer dette blir kjent, jo lettere blir det både for den som er syk og for de som er rundt.

Det sier demenskoordinator Unni Kydland og pårørendekoordinator Ingunn Åtland til avisen Agder.

– Demens skyldes sykdom i hjernen. De vanligste symptomene er dårligere hukommelse, problemer med språket og vanskeligheter med daglige gjøremål. Det er også vanlig å få vanskeligheter med å orientere seg eller utføre hverdagslige aktiviteter. Demens skyldes sykdom, når kognitiv svikt skaper større problemer i hverdagen enn det som kan forklares med normal aldring, sier Kydland.

Alzheimer er den mest kjente demenssykdommen. Demens er en fellesbetegnelse på en gruppe hjernesykdommer.

– Vi håper mange kommer og får et glimt av hva demens handler om. Filmen skal vises både onsdag og som seniorkino fredag formiddag. I tillegg blir det stand med informasjon, kaffe og kringle. Vi vil være til stede i forkant av filmen, og folk kan gjerne ta kontakt hvis de ønsker informasjon og brosjyremateriell med seg hjem, sier Kydland og Åtland.

Mer informasjon om demens fins for eksempel på Flekkefjord kommunes hjemmeside. Folk kan søke på «demens», så finner de det.

– Vi ønsker å legge til rette for et aldersvennlig samfunn, der befolkningen kan vise mer vennlighet og mer kunnskap om demens, sier Unni Kydland.

Pårørendekoordinator Ingunn Åtland understreker at det er viktig å lære seg samhandling med demenssykdom.

– Din adferd kan gjøre en forskjell, det er det viktig å huske på, sier hun.

– Samfunnet satser mer på pårørenderollen. Pårørende har egne behov. I løpet av livet er vi alle pårørende i større eller mindre grad. Vi som helsetjeneste er opptatt av å gi pårørendestøtte, sier Åtland.

Kino-fremvisningen er et arrangementet i samarbeid mellom kinosjef Torhild Svege, demenskoordinator Unni Å Kydland, pårørendekoordinator Ingunn Åtland og Frivilligsentralen ved Astri Kjørkleiv.

Demensforeningen Kvinesdal, Sirdal, Flekkefjord stiller med egen stand ved Line Daastøl.

– Vi er til stede i forkant av filmen med diverse informasjon, og det er bare å ta kontakt med oss i Spira, sier demenskoordinator Unni Kydland.

Demens er på grunn av økende alder en av vår tids folkesykommer. Dokumentaren følger tre personer med ulike former for demens. Hverdagen er krevende, men filmen viser at omsorg og musikk kan hjelpe, og det å være sammen med andre mennesker.

Et av de viktigste poengene å få frem, er at hvis bare alle i samfunnet kan litt mer om demens, vil hverdagen bli mye enklere for alle som er berørt av denne sykdommen.

– Ved å vise vennlighet og ha kunnskap om demens, kan vi alle være en ressurs for personer med demenssykdom. Vi ønsker å invitere politikere, helsepersonell, berørte og alle som er interessert i demens, til å se denne filmen på kino, sier Unni Kydland og Ingunn Åtland.