MELDINGEN OM at traume og akuttkirurgi blir satt på vent ett helt år, har skapt økende uro for sykehusdriften i Flekkefjord. Både klinikkdirektør Øystein Evjen-Olsen og administrerende direktør Nina Mevold for Sørlandet sykehus informerte formannskapet i Flekkefjord etter at det tidligere i sommer ble uttrykt politisk bekymring for situasjonen på sykehuset i Flekkefjord. Nå vil lege Knyt Sand Bakken etablere en fast protestmarsj hver lørdag for å vise at lokalbefolkningen ikke aksepterer kutt.

I MOTSETNING til situasjonen vi hadde i 2013, da Agder samlet 5000 mennesker i fakkeltog for å protestere mot Utviklingsplan 2030 som den gang konkluderte med at sykehuset i Flekkefjord skulle bli et distriktsmedisinsk senter, arbeider sykehusledelsen intenst for å skaffe det nødvendige fagpersonellet som kan bemanne stillingene i Flekkefjord. Og kampen om dyktige kirurger og annet helsepersonell er ikke spesiell for Flekkefjord. Dette er noe som sykehus over hele landet sliter med.

SLIK SETT er dette en annen situasjon. Riktignok har vi en følelse av at ikke alle fagmiljøer i Kristiansand ønsker det beste for sykehuset i Flekkefjord. Men bestillingen fra sykehuseier er klinkende klar: Sykehuset i Flekkefjord skal være et fullverdig akuttsykehus med kirurgi og traumebehandling. I tillegg skal sykehusledelse desentralisere oppgaver fra Kristiansand til Flekkefjord og Arendal.

DET ER altså en langt mer kompleks situasjon nå enn for ti år siden. Den generelle mangelen på faglært helsepersonell er et politisk ansvar. Det går over vår forstand at vi i Norge ikke er i stand til å utdanne nok leger og kirurger, men kjøper denne utdannelsestjenesten i utlandet. Det er et politisk ansvar som må tas på det dypeste alvor. I tillegg har den negative omtalen av Flekkefjord sykehus, først og fremst i NRK, helt sikkert gjort det vanskeligere å rekruttere personell til sykehuset i Flekkefjord.

DET ER en voksende uro i befolkningen etter de meldinger som kommer fra sykehusledelsen. Men i motsetning til for ti år siden, har lokalbefolkningen og sykehusledelsen stort sette samme mål. Det er et langt bedre utgangspunkt enn kampen vi kjempet sist – og som vi vant!