Ingen mulighet for å teste skøytene i julen

Flere måtte skuffet snu i porten til nærmiljøanlegget på Vollen 2. juledag. Skøytebanen var stengt.