REISEMÅLSUTVIKLING FLEKKEFJORD er en spennende satsing som vil ta Flekkefjord et steg forbi mange av de andre sørlandsperlene. Omtrent alle med kystlinje sør i Norge satser som sommerdestinasjon. Det gjør også Flekkefjord, men det ferske initiativet, som vi leser om i dagens Agder, vil virkelig kunne bidra til å kalle Flekkefjord en helårsdestinasjon.

DET Å ha arrangementer å se frem til ... samles rundt, jobbe mot, er viktig. Gjennom sommeren skjer det mye, men det at det nå tilrettelegges for nye arrangementer også utenom sommermånedene, kan gi en stor boost for hele kommunen. Både for lokalbefolkningen som får enda mer å se frem til, men også turister som er på reisefot utenom sesong.

SYNERGIEFFEKTEN AV arrangementer er også stor. En familie som velger Flekkefjord over en annen kommune på grunn av et lokalt arrangement, bidrar til handel i butikkene, besøk i restaurantene, billettsalg til kultur og ikke minst overnatting på hoteller og campingplasser. Man drar lasset sammen, og når man ser på arbeidsgruppa er det god spredning, og dyktige folk som har erfaring i det å løfte kommunen og sette Flekkefjord på kartet.

NÅ ER det ikke slik at det ikke eksisterte arrangementer tidligere gjennom høst, vinter og vår. I Spira skjer det stadig ting, det samme i kirkene og private aktører sørger for musikk og show hele året. Men en økt satsing vil gjøre det enda mer forutsigbart, og ikke minst vil det gi større bredde i det som tilbys. Blant annet blir det løpetur med Stjernemila tidlig høst – det er noe helt nytt, og fenger kanskje et annet publikum.

DET ER også klokt med en utstyrsbank, som Sigurd Bruhjell snakker om. Et lager med benker, bord og mye annet nødvendig utstyr, slik at man med enkle forberedelser kan arrangere for hundrevis, uten at det blir et logistikkmareritt hver gang. Elsyklene Axel Jacobsen jobber for, fremstår også klokt. Det er god folkehelse, selv om man får hjelp av elmotoren, i tillegg er det et incentiv til å bevege på seg og besøke flere plasser enn der man har base.

Lykke til med spennende satsing.