– Wow! Eramet kjøper gavekort for 100.000 kroner i Kvinesdal-butikkene

Sommerfesten blir erstattet med en gave som både kommer ansatte og handelen i Kvinesdal til gode.